Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

wpogonizamarzeniami
6468 84e7 500
Reposted fromsosna sosna viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
wpogonizamarzeniami
5662 bbe8
my spirit bird
Reposted fromdudku dudku viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

wpogonizamarzeniami
wpogonizamarzeniami
Reposted fromshakeme shakeme

July 04 2019

wpogonizamarzeniami
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
wpogonizamarzeniami
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
wpogonizamarzeniami
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viaeternaljourney eternaljourney
wpogonizamarzeniami
To prosta, męska logika: jeśli kobieta jest wściekła, znaczy, że jej zależy. Jeśli jakiś facet jest w związku, a lasce nie chce się nawet na niego wrzeszczeć, gość ma przerąbane. Obojętność jest kobiecym pocałunkiem śmierci. To odpowiednik męskiego braku zainteresowania seksem. Jeśli tak jest – to koniec. Po związku.
— Emma Chase - "Ułaskawienie"
wpogonizamarzeniami
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaeternaljourney eternaljourney
wpogonizamarzeniami
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
wpogonizamarzeniami
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
wpogonizamarzeniami
8747 0f79
Reposted fromzciach zciach viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
Reposted fromshakeme shakeme
wpogonizamarzeniami
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
Wybierz towarzysza życia z rozmysłem. Od tej decyzji będzie zależeć 90% twojego szczęścia lub nieszczęścia.
— internety
Reposted fromams7 ams7 viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.

June 30 2019

7140 2d00 500
Reposted fromlordminx lordminx viajustonebullet justonebullet

June 26 2019

wpogonizamarzeniami
2620 c350
Reposted fromkarahippie karahippie viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl