Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

wpogonizamarzeniami
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadeeper deeper
wpogonizamarzeniami
Reposted fromshakeme shakeme
wpogonizamarzeniami
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viajustonebullet justonebullet

October 10 2018

wpogonizamarzeniami
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
wpogonizamarzeniami
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
wpogonizamarzeniami
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
wpogonizamarzeniami
2187 88ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viadeeper deeper
wpogonizamarzeniami

October 06 2018

wpogonizamarzeniami
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viainyou inyou
wpogonizamarzeniami
u mnie bez zmian
wpogonizamarzeniami
wpogonizamarzeniami
8529 2928 500
Reposted fromdalboz dalboz viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
Reposted fromshakeme shakeme

September 26 2018

wpogonizamarzeniami
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viadeeper deeper
wpogonizamarzeniami
4909 92c1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadeeper deeper
wpogonizamarzeniami
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
wpogonizamarzeniami
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
wpogonizamarzeniami
wpogonizamarzeniami
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl