Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

wpogonizamarzeniami
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viamayamar mayamar
wpogonizamarzeniami
Play fullscreen
I've given up on faith,  
I've given up on crying,  
and i hold on to change 
because all we got is trying

February 28 2018

wpogonizamarzeniami
8842 308f
Reposted fromjustinek justinek viapopoptymista popoptymista
wpogonizamarzeniami
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadusielecc dusielecc

February 22 2018

wpogonizamarzeniami
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
Reposted fromimradioactive imradioactive viainyou inyou
wpogonizamarzeniami
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainyou inyou
wpogonizamarzeniami
Reposted fromshakeme shakeme vialifeless lifeless

February 17 2018

wpogonizamarzeniami
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal viamayamar mayamar
3787 44f8
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamayamar mayamar

February 14 2018

wpogonizamarzeniami
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viahyphaeoflove hyphaeoflove
wpogonizamarzeniami
8705 9c39
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
wpogonizamarzeniami
8042 0421
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
wpogonizamarzeniami
7403 6c4b
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
wpogonizamarzeniami
6152 f212 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
wpogonizamarzeniami
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaretro-girl retro-girl
wpogonizamarzeniami
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa viamayamar mayamar

February 13 2018

wpogonizamarzeniami
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainyou inyou
wpogonizamarzeniami
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viainyou inyou
wpogonizamarzeniami
5631 79af
Reposted from777727772 777727772 viadeeper deeper
wpogonizamarzeniami
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl