Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

wpogonizamarzeniami
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
wpogonizamarzeniami
1065 cdcd 500
wpogonizamarzeniami
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialifeless lifeless
wpogonizamarzeniami

November 06 2018

wpogonizamarzeniami
wpogonizamarzeniami

November 02 2018

wpogonizamarzeniami

October 29 2018

wpogonizamarzeniami
Wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu umiera jako kopie.
— Carlo Acutis
Reposted byart-modalna art-modalna

October 16 2018

wpogonizamarzeniami
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadeeper deeper
wpogonizamarzeniami
Reposted fromshakeme shakeme
wpogonizamarzeniami
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viajustonebullet justonebullet

October 10 2018

wpogonizamarzeniami
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
wpogonizamarzeniami
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
wpogonizamarzeniami
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
wpogonizamarzeniami
2187 88ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viadeeper deeper
wpogonizamarzeniami

October 06 2018

wpogonizamarzeniami
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viainyou inyou
wpogonizamarzeniami
u mnie bez zmian
wpogonizamarzeniami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl