Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

wpogonizamarzeniami
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
wpogonizamarzeniami
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
wpogonizamarzeniami
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
wpogonizamarzeniami
2457 f83d 500
Reposted fromhrafn hrafn viatulipanowa tulipanowa

January 19 2020

wpogonizamarzeniami
Masz świra, to go hoduj.
— J. Wilk "Pan Wilk i kobiety"
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost
wpogonizamarzeniami

January 18 2020

wpogonizamarzeniami
7701 c024
Reposted fromkarmacoma karmacoma
wpogonizamarzeniami
7859 0cc0
wpogonizamarzeniami
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viajustonebullet justonebullet
wpogonizamarzeniami
6889 1812
wpogonizamarzeniami
wpogonizamarzeniami

January 12 2020

wpogonizamarzeniami
2344 5ac3 500
Reposted fromnenya nenya viadusix dusix

January 11 2020

wpogonizamarzeniami
Reposted fromshakeme shakeme viazembata zembata
wpogonizamarzeniami
2793 003f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazembata zembata
wpogonizamarzeniami
wpogonizamarzeniami
7407 8346 500
Reposted fromfeegloo feegloo viakarmacoma karmacoma
wpogonizamarzeniami
9625 db02 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl